برچسب: FDY

Silink FDY
ماژول تولید در سیلینک
  • silinkadmin
  • 27 آذر 1400
  • 0دیدگاه

کمی جزِی تر وارد مبحث تولید نخ پلی استر در سیلینک میشویم… در پایگاه دانش سیلینک همه اطلاعات شامل مشتری […]

Silink about
درباره سیلینک
  • silinkadmin
  • 27 آذر 1400
  • 0دیدگاه

سیلینک آمده است تا با جامعیت بر تمامی رفتارهای تولیدکنندگان نخ و صنعت نساجی، شما را به تمامی اطلاعات واقف […]

Open chat
به مشاوره نیاز دارید؟