در ابتدا از طریق فرم یا تلفنی با ما ارتباط برقرار میکنید با توجه به نیازهای مجموعه خود ماژولهای موردنظرتان را انتخاب کرده سپس پیش فاکتوری از جانب سیلینک برای شما ارسال میشود و در نهایت قراردادی منعقد میگردد.