دسته: گردشگری

سیلینک در شرکتهای تولید الیاف و نساجی بدین صورت عمل میکنه که تولید الیاف از ابتدای ورود مواد اولیه و […]

Silink Customer
طیف مشتریان سیلینک
  • silinkadmin
  • 27 آذر 1400
  • 0دیدگاه

سيلينك دقيقا چه طيفي از صنعت و كارخانجات نساجي را در بر مي گيرد؟ سیلینک در ابتدا بصورت تخصصی برای […]

Silink FDY
ماژول تولید در سیلینک
  • silinkadmin
  • 27 آذر 1400
  • 0دیدگاه

کمی جزِی تر وارد مبحث تولید نخ پلی استر در سیلینک میشویم… در پایگاه دانش سیلینک همه اطلاعات شامل مشتری […]

Open chat
به مشاوره نیاز دارید؟