سيلينك دقيقا چه طيفي از صنعت و كارخانجات نساجي را در بر مي گيرد؟

سیلینک در ابتدا بصورت تخصصی برای تولیدی های الیاف مصنوعی جزئی تر بگویم تولیدی های ذوب ریسی تهیه شده بود اما الان تمام تولیدی طیف های الیاف پلی استر  شامل FDY POY نخ های تکسچره نخ های تابیده نخ های صنعتی و نخ های فانتزی نخ های پنبه پلی استر و تقریبا هر تولیدی که در آن نخ تولید شود همچنین برای تولیدی های دوک تزریقی و دوک مقوایی هم راهکار دارد.

اما ما در مجموع ماژول های عمومی در سیلینک داریم که در هر صنعتی قابل استفاده است. بخصوص صنعت نساجی که آشنایی دیرینه داریم.