سیلینک آمده است تا با جامعیت بر تمامی رفتارهای تولیدکنندگان نخ و صنعت نساجی، شما را به تمامی اطلاعات واقف سازد. سیلینک در واقع ابزاری است برای مدیران موفق برای در دست داشتن افسار کسب و کارشان.

سیلینک اولین ابزار جامع در ایران است که به صورت تخصصی در صنعت نساجی و نخ و پلی استر تمرکز دارد. راهکار جامع سیلینک کاغذ را حذف و دیتا و تحلیل ان را جایگزین میکند. سیلینک آمده تا مشکلات صنعت و کندی آن را برطرف کند…

مشکلاتی از قبیل عدم شناسایی مقدار دقیق تولید و ضایعات و گزارشات پرددسر روزانه و تحلیل آن…

ما با راهکارهای خاص در لحظه میتوانیم گزارشگیری را برای شما آسوده کنیم.

مشکلات برای تولید نخ پلی استر محاسبه قیمت روز و قیمت دادن به مشتری

ما با راهکارهای خاص در لحظه میتوانیم قیمت گذاری را برای شما آسوده کنیم.

مسئله بعدی زمان تولید است که برای پیگیری هر سفارش اینکه در کجا قرار دارد چه مقدار تولید شده و چه مقدار بسته بندی شده و گزارش دادن نتیجه به مشتری…

ما به آسانی میتوانیم و  فقط چند ثانیه زمان میبرد.

در سیلینک نکته کلیدی کار آن است که با هر نرم افزاری در سازمان شما سازگار است مهم نیست با چه ابزارها و یا راهکارهای مالی استفاده میکنید همگی در سیلینک قابل اتصال است.